Blog

Jak wykryć nieszczelność przewodów kominowych?

Prawidłowe odprowadzanie spalin w systemach grzewczych jest gwarancją zarówno ich wydajności, jak i bezpieczeństwa. Zdarza się jednak, że w wyniku błędów konstrukcyjnych lub nieprawidłowej eksploatacji dochodzi np. do rozszczelnienia przewodów kominowych. Taki stan rzeczy stwarza niebezpieczeństwo, dlatego ważne jest to, by szybko je rozpoznać i w porę zapobiec poważnym konsekwencjom.

Czytaj dalej

Jakie znaczenie dla bezpieczeństwa ma regularne udrażnianie kominów?

Przyczyn niedrożności kominów może być wiele. Najczęściej problemem jest zalegająca w nich sadza będąca efektem ubocznym spalania. Nierzadko brak drożności bywa też wynikiem blokady mechanicznej. Dochodzi do niej np. przez ptaki, które zakładają gniazda w przewodach kominowych. Inną przyczyną niedrożności mogą być błędy konstrukcyjne. Niezależnie jednak od tego, co spowodowało problemy z odprowadzaniem spalin, koniecznie trzeba im zaradzić. Zaniedbania w tym zakresie mogą nieść poważne konsekwencje.

Czytaj dalej

Jak zapobiegać zapchaniu komina i co robić, gdy się zapcha?

Zapchany komin to poważny problem. Generuje trudności z odprowadzaniem spalin, w efekcie czego zaburza funkcjonowanie systemów grzewczych. Kłopot z wydajnością i sprawnością kotłów grzewczych to jednak nie wszystko. Niedrożny komin może nieść ze sobą o wiele bardziej brzemienne w skutki konsekwencje. Jedną z nich jest zatrucie tlenkiem węgla. Inną - pożar budynku wywołany samozapłonem sadzy. Istnieją jednak sposoby, dzięki którym takich scenariuszy można uniknąć.

Czytaj dalej

Jakie nieprawidłowości najczęściej wykrywane są w trakcie inwentaryzacji kominów?

Obowiązkiem każdego właściciela lub zarządcy budynku jest coroczna kontrola przewodów kominowych. Dokonuje się jej m.in. w ramach tzw. inwentaryzacji. Inwentaryzacja komina to zespół czynności, które polegają głównie na sprawdzeniu drożności przewodów oraz ocenie prawidłowości ich rozprowadzenia. Po dokonaniu stosownych pomiarów sporządza się szkic wszystkich przewodów i przyłączeń, który ma kluczowe znaczenie np. podczas modernizacji instalacji kominowej lub generalnego remontu budynku.

Czytaj dalej

Oznaki, że komin jest zapchany i wymaga udrożnienia

Regularne czyszczenie przewodów kominowych to konieczność, dzięki której można uniknąć wielu niebezpiecznych sytuacji. Niedrożne, pełne sadzy kominy stwarzają zagrożenie pożarowe oraz zwiększają ryzyko groźnych dla zdrowia i życia zaczadzeń. Nie bez przyczyny więc polskie przepisy nakładają na właścicieli lub zarządców budynków obowiązek wykonywania okresowych przeglądów kominowych. Niekiedy jednak mimo regularnych kontroli może dojść do ograniczenia drożności komina, a w efekcie tego nieprawidłowej pracy przewodów. Po czym poznać zapchany komin?

Czytaj dalej

Jakie narzędzia są wykorzystywane w trakcie udrażniania kominów?

Regularne czyszczenie kominów pozwala utrzymać drożność przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych. Ma to duże znaczenie dla bezpieczeństwa domowników. W efekcie eliminuje ryzyko zaczadzeń oraz pożarów, do których mogłoby dojść w wyniku nagromadzenia sadzy. I choć to kwestia bezpieczeństwa jest w tym przypadku najważniejsza, warto pamiętać, że udrażnianie kominów to też zgodnie z przepisami obowiązek właścicieli i zarządców budynków, za którego niewykonanie, grożą kary. Jak wygląda udrażnianie kominów i jakie narzędzia się do tego wykorzystuje?

Czytaj dalej