Blog

Skąd biorą się zabrudzenia w przewodach kominowych?

Zazwyczaj brak ciągu w kominie spowodowany jest błahymi przyczynami związanymi ze stanem technicznym. Najczęściej są to zbytnie zabrudzenia, które powodują przewężenie utrudniające wydostawanie się spalin przez komin. W takiej sytuacji konieczna jest pomoc kominiarza, który przeczyści komin i doprowadzi go do sprawności. Czytaj dalej


Pomiary wymiany powietrza. Czemu służą?

W ramach obowiązkowych przeglądów wentylacji grawitacyjnej niezbędne jest przeprowadzanie badań przewodów kominowych - dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Oprócz tego w ramach kontroli obiektów budowlanych dokonywane są pomiary parametrów fizycznych powietrza w instalacjach wentylacji oraz klimatyzacji. Czytaj dalej


Konsekwencje nieszczelności przewodów kominowych

Stan techniczny komina nie zawsze jest traktowany przez właścicieli budynków z właściwą uwagą. Wprawdzie przepisy nakładają obowiązek wykonywania regularnych przeglądów kominiarskich, jednak zbyt często przepisy te są lekceważone. Czytaj dalej


Metody kontroli instalacji gazowych

Nieszczelność instalacji gazowej i wyciek gazu może prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji. Zdarzają się wybuchy, które potrafią zrujnować wielopiętrową kamienicę i zagrozić życiu wielu osób. Niebezpieczeństwa związane z gazem i urządzeniami nim zasilanymi mogą być również spotęgowane przez niesprawną wentylację. Ze względu na potencjalne ryzyko ulatniania się gazu wszystkie instalacje są poddawane szczegółowym kontrolom. Czytaj dalej


Podział kominów ze względu na charakter pracy

Komin jest niezbędnym elementem każdej instalacji grzewczej. Pozwala na odprowadzanie powstającego dymu lub spalin. Od jego sprawnego funkcjonowania zależy sprawność działania pieca lub kotła, a także zdrowie i życie użytkowników. Każdy komin powinien być poddawany okresowym przeglądom, niezależnie od swojego charakteru. Kominy dymowe wymagają jednak większej uwagi i regularnego korzystania z usług kominiarskich. Przyjrzyjmy się temu, z jakimi typami komina możemy mieć do czynienia i jaka jest ich specyfika. Czytaj dalej


Instalacja gazowa – obowiązek przeglądów kominiarskich

Okresowe przeglądy instalacji i utrzymanie budynku w odpowiednim stanie to prawny obowiązek każdego właściciela lub zarządcy. Prawo budowlane jasno określa, że użytkowane budynki powinny podlegać okresowej kontroli przynajmniej raz do roku. Coroczna kontrola musi obejmować instalacje gazowe oraz przewody kominowe. Czytaj dalej