Blog

Podział kominów ze względu na charakter pracy

Komin jest niezbędnym elementem każdej instalacji grzewczej. Pozwala na odprowadzanie powstającego dymu lub spalin. Od jego sprawnego funkcjonowania zależy sprawność działania pieca lub kotła, a także zdrowie i życie użytkowników. Każdy komin powinien być poddawany okresowym przeglądom, niezależnie od swojego charakteru. Kominy dymowe wymagają jednak większej uwagi i regularnego korzystania z usług kominiarskich. Przyjrzyjmy się temu, z jakimi typami komina możemy mieć do czynienia i jaka jest ich specyfika. Czytaj dalej


Instalacja gazowa – obowiązek przeglądów kominiarskich

Okresowe przeglądy instalacji i utrzymanie budynku w odpowiednim stanie to prawny obowiązek każdego właściciela lub zarządcy. Prawo budowlane jasno określa, że użytkowane budynki powinny podlegać okresowej kontroli przynajmniej raz do roku. Coroczna kontrola musi obejmować instalacje gazowe oraz przewody kominowe. Czytaj dalej


Przeglądy kominiarskie w świetle przepisów

Prawidłowy stan techniczny wszystkich instalacji gwarantuje długą i bezpieczną eksploatację budynku. Wszystkie zaniedbania są nie tylko niezgodne z obowiązującymi przepisami, ale mogą też mieć wpływ na zdrowie, a nawet życie mieszkańców. Dbanie o prawidłowe funkcjonowanie całej infrastruktury od instalacji elektrycznej po gazową jest więc w dobrze pojętym interesie właściciela i użytkowników nieruchomości. Wykonywanie obowiązkowych przeglądów kominiarskich to sposób na unikniecie kłopotów oraz powinność, której zaniechanie grozi nałożeniem grzywny. Sprawdźmy, jak w świetle przepisów powinny być prowadzone przeglądy kominiarskie. Czytaj dalej


Do czego służy kamera kominowa?

Jeśli myślisz, że kominiarze posługują się jedynie tak prostymi narzędziami, jak wyciory kominiarskie, pora zmienić swoje wyobrażenie o współczesnym kominiarstwie. Kominiarze bowiem, w celu między innymi, sprawdzenia drożności przewodów kominowych, posługują się tak zaawansowanymi technicznie narzędziami jak kamery kominowe

Wszystkiego na jej temat dowiesz się z naszego wpisu.

Czytaj dalej


Kontrola przewodów kominowych. Jak często należy ją wykonywać?

Kontrola przewodów kominowych jest kluczowa dla życia, zdrowia i bezpieczeństwa domowników. Nie tylko zatem powinniśmy jej regularnie dokonywać, lecz także taki obowiązek nakłada na nas prawo. Jeśli jesteśmy właścicielem domu mamy zatem obowiązek raz w roku zlecania kontroli przewodów kominowych kominiarzowi z uprawnieniami mistrza kominiarskiego. Dotyczy to wszelkiego rodzaju przewodów:

  • dymowych, odprowadzających dym z pieców węglowych i kominków
  • spalinowych, odprowadzających spaliny z kotłów i ogrzewaczy gazowych
  • wentylacyjnych

Czytaj dalej


Podział kominów ze względu na konstrukcję

Kominy można podzielić ze względu na wiele kryteriów, takich jak funkcja, usytuowanie, charakter pracy oraz ciąg.

Najbardziej ogólnym podziałem będzie jednak ich podział ze względu na konstrukcję, na:

  • jednowarstwowe
  • wielowarstwowe

Jakie są różnice?

Czytaj dalej