Blog

Konsekwencje nieszczelności przewodów kominowych

Stan techniczny komina nie zawsze jest traktowany przez właścicieli budynków z właściwą uwagą. Wprawdzie przepisy nakładają obowiązek wykonywania regularnych przeglądów kominiarskich, jednak zbyt często przepisy te są lekceważone. Czytaj dalej


Metody kontroli instalacji gazowych

Nieszczelność instalacji gazowej i wyciek gazu może prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji. Zdarzają się wybuchy, które potrafią zrujnować wielopiętrową kamienicę i zagrozić życiu wielu osób. Niebezpieczeństwa związane z gazem i urządzeniami nim zasilanymi mogą być również spotęgowane przez niesprawną wentylację. Ze względu na potencjalne ryzyko ulatniania się gazu wszystkie instalacje są poddawane szczegółowym kontrolom. Czytaj dalej


Podział kominów ze względu na charakter pracy

Komin jest niezbędnym elementem każdej instalacji grzewczej. Pozwala na odprowadzanie powstającego dymu lub spalin. Od jego sprawnego funkcjonowania zależy sprawność działania pieca lub kotła, a także zdrowie i życie użytkowników. Każdy komin powinien być poddawany okresowym przeglądom, niezależnie od swojego charakteru. Kominy dymowe wymagają jednak większej uwagi i regularnego korzystania z usług kominiarskich. Przyjrzyjmy się temu, z jakimi typami komina możemy mieć do czynienia i jaka jest ich specyfika. Czytaj dalej


Instalacja gazowa – obowiązek przeglądów kominiarskich

Okresowe przeglądy instalacji i utrzymanie budynku w odpowiednim stanie to prawny obowiązek każdego właściciela lub zarządcy. Prawo budowlane jasno określa, że użytkowane budynki powinny podlegać okresowej kontroli przynajmniej raz do roku. Coroczna kontrola musi obejmować instalacje gazowe oraz przewody kominowe. Czytaj dalej


Przeglądy kominiarskie w świetle przepisów

Prawidłowy stan techniczny wszystkich instalacji gwarantuje długą i bezpieczną eksploatację budynku. Wszystkie zaniedbania są nie tylko niezgodne z obowiązującymi przepisami, ale mogą też mieć wpływ na zdrowie, a nawet życie mieszkańców. Dbanie o prawidłowe funkcjonowanie całej infrastruktury od instalacji elektrycznej po gazową jest więc w dobrze pojętym interesie właściciela i użytkowników nieruchomości. Wykonywanie obowiązkowych przeglądów kominiarskich to sposób na unikniecie kłopotów oraz powinność, której zaniechanie grozi nałożeniem grzywny. Sprawdźmy, jak w świetle przepisów powinny być prowadzone przeglądy kominiarskie. Czytaj dalej


Do czego służy kamera kominowa?

Jeśli myślisz, że kominiarze posługują się jedynie tak prostymi narzędziami, jak wyciory kominiarskie, pora zmienić swoje wyobrażenie o współczesnym kominiarstwie. Kominiarze bowiem, w celu między innymi, sprawdzenia drożności przewodów kominowych, posługują się tak zaawansowanymi technicznie narzędziami jak kamery kominowe

Wszystkiego na jej temat dowiesz się z naszego wpisu.

Czytaj dalej