Ile trzeba czekać na wydanie opinii dla gazowni?


Uzyskanie opinii kominiarskiej jest niezbędne w kilku przypadkach. Jednym z nich jest konieczność przedstawienia protokołu przeglądu kominiarskiego przy odbiorze budynku. Drugim jest fakt, że bez uzyskania aprobującej opinii kominiarza nie można wystąpić z wnioskiem o przyłączenie rurociągu gazowego do nowopowstałego lub modernizowanego budynku. W dalszej części artykułu zajmiemy się właśnie wydaniem opinii dla gazowni. Z treści niniejszego wpisu dowiesz się, co zawiera taki protokół oraz jak długo trzeba czekać na wydanie opinii przez kominiarza.

Jakie informacje zawiera opinia dla gazowni?

Opinia dla gazowni zawiera informacje dotyczące możliwości podłączenia odbiorników gazowych w danym obiekcie. Celem jej wystawienia jest potwierdzenie, że budynek daje gwarancję bezpiecznego montażu i eksploatacji instalacji. Wykrycie nieprawidłowości podczas kontroli zapobiega zagrożeniu, które mogłoby się pojawić w czasie użytkowania odbiorników. W protokole musi się znaleźć szczegółowy opis infrastruktury budynku wraz z załącznikiem szkicu przekroju przewodów kominowych. Oprócz tego w dokumencie nie może zabraknąć oceny stanu technicznego i szczelności przewodów kominowych, spalinowych oraz wentylacyjnych. W razie konieczności w opinii wskazane są też zalecenia dotyczące naprawy. Protokół musi zawierać również informacje o szczelności instalacji hydraulicznej.

Kto może wydać opinię kominiarską i ile to trwa?

Opinię kominiarską po przeprowadzeniu stosownego przeglądu może wydać wyłącznie osoba uprawniona do wykonywania zawodu kominiarza. Nie można zatem jej uzyskać bez wykonania kontroli w budynku. Wydrukowany dokument musi zawierać pieczęć zakładu kominiarskiego oraz podpis mistrza fachu kominiarskiego przeprowadzającego kontrolę instalacji gazowej w danym obiekcie. Wszelkie zaświadczenia i protokoły dotyczące stanu instalacji, w tym także opinie dla gazowni wystawiane są przez kominiarzy najczęściej bezpośrednio po przeprowadzeniu przeglądu. Niekiedy jednak wydanie takiego dokumentu może potrwać kilka dni.

Wróć do bloga