• kominiarz na dachu

  Zakład kominiarski w Warszawie


  Nie jesteśmy czarodziejami,
  ale mamy coś z magików.

  zobacz swoje miasto z innej perspektywy...

 • kominiarz

  Jesteśmy na rynku już ponad 20 lat.
  W tym czasie zdążyliśmy wejść na
  56% dachów w Warszawie i jej
  okolicach...

 • 65685831
  pokonanych schodów
  8210729
  pokonanych szczebli drabin
  547382
  wyczyszczonych kominów
  1630
  oderwanych guzików
  408
  niespodzianek
panorama domy domy domy blank domy domy domy kominiarz golebie

Kontrola instalacji gazowej

Wśród usług świadczonych przez nasz Zakład Kominiarski jest także kontrola instalacji gazowej polegająca na sprawdzeniu szczelności aparatów gazowych (kuchenek, pieców na gaz oraz innych urządzeń) w mieszkaniach, domach i budynkach użyteczności publicznej. Regularne przeglądy instalacji gazowej, podobnie jak kontrole przewodów kominowych, pozwalają w porę wykryć ewentualne nieprawidłowości i zapobiec zagrożeniu. Pomiarów dokonujemy na odcinku pomiędzy aparatem gazowym a gazomierzem zarówno przy zamkniętych, jak i otwartych kurkach. Przegląd instalacji gazowej obejmuje także sprawdzenie urządzenia pomiaru zużyciu gazu, poziomu stężenia gazu w pomieszczeniach piwnicznych oraz kontrolę stanu technicznego sprzętów gazowych. Po skończonej kontroli wystawiamy zaświadczenia i protokoły odnośnie stanu instalacji oraz dopuszczenia jej do dalszej eksploatacji – opinie dla gazowni.

Urządzenia gazowe, których stan techniczny pozostawia wiele do życzenia oraz domowe naprawy sprzętu, dokonywane bez fachowej wiedzy i umiejętności, stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia a nawet życia użytkowników obiektu. Nawet niesprawny system wentylacyjny (wywiew i nawiew) może skutkować gromadzeniem się w powietrzu trujących spalin gazu ziemnego.

Przegląd instalacji gazowej - Jak często należy go wykonywać?

Częstotliwość przeglądów obiektów budowlanych określa Ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Nakłada ona obowiązek przeprowadzenia przeglądu instalacji gazowej w budynku przynajmniej raz do roku. Jeśli natomiast obiekt zajmuje powierzchnię większą niż 2 000 m ², przegląd trzeba przeprowadzić dwa razy w roku. Najpierw do końca listopada, a następnie do końca maja. Osobami uprawnionymi do przeprowadzenia kontroli instalacji gazowej i wystawienia niezbędnej opinii dla gazowni są osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności. Mogą to również zrobić osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu nadzoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych czy gazowych.

Opinie dla gazowni

Opinie wymagane są przez Zakłady Gazownicze wraz z wnioskami o przyłączenie nowo powstałego lub modernizowanego budynku do rurociągu gazowego. Opinie dla gazowni wystawia się w celu potwierdzenia sprawności i bezpieczeństwa budynku oraz stwierdzenia możliwości podłączenia odbiorników gazowych. Opinie do gazowni zawierają szczegółowy opis infrastruktury obiektu. Ponadto opinia powinna zawierać informacje na temat stanu technicznego elementów poddanych kontroli (ze szczególnym uwzględnieniem przewodów i kanałów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych pod kątem drożności i szczelności). W opinii określany jest także rozmiar zużycia lub ewentualne uszkodzenia tych elementów, wskazywany zakres prac remontowych oraz ich kolejność. Do wiadomości właściciela lub zarządcy nieruchomości przekazywana jest informacja o metodach i krokach jakie należy podjąć, by w sposób odpowiedni korzystać z instalacji oraz jakiego rodzaju paliwo powinno być wykorzystywane. Podczas kontroli przewodów kominowych i sporządzania opinii dla gazowni nieodłączonym elementem jest załącznik stanowiący szkic - przekrój przewodów kominowych.

Zachęcamy do współpracy zarówno Odbiorców indywidualnych, jak i wspólnoty mieszkaniowe oraz zarządców obiektów użyteczności publicznej.